Saturday, July 19, 2008

Rukun Hidup

1. Musyawarah
Bermesyuarat sebelum membuat keputusan.
Bertanya kepada yang pakar.

Maksud Quran - "Dan hendaklah kamu bermesyuarat dengan mereka dalam perkara itu"
Maksud Quran - "Dan bertanyalah kepada ahli pakar sekiranya kamu semua tidak mengetahui"

"Counselling"

2. Tidak menjaga tepi kain orang
Tidak mengganggu kerja orang lain.
Siapkan kerja sendiri.
Jangan menyibuk.

Maksud hadis - "Antara tanda kesempurnaan islam seseorang, adalah dia meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengannya"

"No Crosslining"

3. Cakap yang baik sahaja
Kalau tidak ada perkara yang baik ingin dikatakan, diam sahaja.
Elakkan fitnah, mengumpat, jadi "nasi tambah" bila kawan bercerita keburukan orang lain.

Maksud hadis - "hendaklah kamu berkata baik, ataupun (jika tiada) diam sahaja"

"Edification"

Friday, July 04, 2008

Ular Menyusur Akar

"Ular menyusur akar, takkan hilang bisanya"
Pepatah Melayu lama ini memang benar, tepat dan sesuai.
Kalau kita jadi ketua baru, di sebuah tempat baru, jangan tinggi hidung, kononnya semua dah tahu. Biar tunduk dulu. Dapatkan maklumat. Tahu budaya tempat baru.